ПЕРИОДИКА

СПИСАНИЯ –  ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК

Забележка. Заглавията са подредени по година на издаване. Годината в скоби и черта означава, че списанието продължава да излиза от посочената в скобите година.

1904–1993
Списание на Физико-математическото дружество в София. От 1945 г. излиза под заглавие Физико-математическо списание. Не е издавано през 1944, 1951–1957.

1912–1943
Списание на Българската академия на науките. Клон природо-математичен. От 1941 г. излиза под заглавие Списание на Българската академия на науките и изкуствата. Клон природо-математичен.
Списанието излиза като отделна поредица на общоакадемичното Списание на БАН (Продължение на Периодическо списание на БКД, основано 1870 г.)

1914
Елементарна математика : Месечно списание

(1929)–
Статистика

1935–1943
Развитие : Месечно физико-математическо списание за самообразование. В предишни години е издавано като вестник:
(1932–1934) Младежки Физико-математически вестник за самообразование;
(1935) Физико-математически вестник за самообразование

(1948)
Доклади на БАН=Доклады БАН=Comptes Rendus de l’Académie bulgare des Sciences=Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences

1958–1975
Математика и физика : Двумесечно методическо списание. След  1975 г. се разделя на списанията Физика и Обучението по математика

(1962)–
Математика

1963
Математическа мисъл

(1966)
Електротехника и електроника

(1967)
Автоматика и изчислителна техника. След 1984 г. излиза под заглавия:
(1985–1990) Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи;
(1991)– Автоматика и информатика

1970 –1991
Теоретична и приложна механика

(1971)
Автоматизирани системи за управление. В периода 1968–1970 е издавано като бюлетин под заглавие ОСУ. Организация и системи на управление.
След 1984 г. излиза под заглавия:
(1985–1990) Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи;
(1991)– Автоматика и информатика

(1975)–
Сердика. Българско математическо списание=Serdica Mathematical journal

(1976)–
Обучението по математика. Продължение на списанието Математика и физика (1958–1975). След 1987 излиза под заглавия:
(1988–1993) Обучението по математика и информатика;
(1994)– Математика и информатика вж онлайн

1979
В помощ на учителите по математика

(1984)
Компютър за Вас. От 1991 г. излиза под заглавие Computer, от 2012 само онлайн

1987–1988
Информатика и Математика

(1987)–
Mathematica Balkanica : New Series

1988–1990
Математика. Физика. Химия : Новото в теорията и социалната практика

1991–1994
Елементарна математика. Алфа : Списание за ученици от 6-12 клас, зрелостници и кандидат-студенти

1991–1994
Елементарна математика. Омега : Списание за учители и студенти – бъдещи учители

19911998
Mathematics and Informatics Quarterly : International Journal

1992–1993
Графика с компютър

(1992)–
PC World Bulgaria. От 2015 само онлайн

(1993)–
Математика плюс : Списание за математика и информатика

(1993)–
Information Journal on Information Theory Applications

(1993)–
Network World

(1993)–
Preprint. Institute of Mathematics and Informatics – BAS

19942015
PC Magazine Bulgaria

1995–1998
Математика от 1. до 4. клас : Библиотека за ученика Математически приказки

(1995)–
Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets

(1995)–
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics

(1998)–
Fractional Calculus&Applied Analysis

(1998)–
Information&Security & An International Journal

1999–2012
Математически форум

(1999)–
International Journal of Applied Mathematics

(2000)–
International Journal of Differential Equations and Applications

(2001)–
Cybernetics and Information Technologies. В периода 1975–1992 излиза като периодичен сборник под следните заглавия: (1975-1979) Проблеми на техническата кибернетика;  (1980-1992) Проблеми на кибернетиката

2001–2004
International Journal of Computational&Numerical Analysis and Applications

(2002)–
Компютърни науки и технологии

(2002)
International Journal of Pure&Applied Mathematics

(2003)
Information&Security : An International Journal

(2004)
Техносфера

(2004)–
Bioautomation : International JournalNew title: International Journal : Bioautomation, (2010)–

(2004)
InformationTechnologics&Control

(2004)
Journal of Geometri&Symmetry in Physics

2006–2011
East Journal of Mathematics

(2006)–
International Journal of Copntemporary Mathematical Sciences

(2006)–
International Mathematical Forum

(2007)–
Applied Mathematical Science

(2007)–
International Journal of Algebra

(2007)
International Journal on Information Technologies&Knowledge

(2007)
International Journal of Mathematical Analysis

(2007)–
Serdica Journal on Computing

(2010)–
International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics

(2012)–
Biomath

(2012)–
Information, Communication and Control Systems and Technologies

(2012)–
International Journal Information Models and Analyses

(2012)–
Pure Mathematical Science

(2013)–
Journal of Financial and Actuarial Mathematics and Management

(2013)–
Nonlinear Analysis and Differential Equations

(2014)–
Biomath Communications

(2014)–
International Journal Information Content&Processing

(2015)–
Lecture Notes and Computer Science and Technologies

(2015)–
Mathematical and Software Engineering

(2016)–
International Journal of Communications

(2016)–
International Journal Information Content&Processing

(2016)–
International Journal of Mathematical and Computational Methods

(2016)–
International Journal of  Theoretical and Applied Mechanics

Източници:
1. де визу
2. Електронен каталог COBIB.BG. // Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=2234301883697299 (12.10. 2018)
3. Своден каталог НАБИС. // Фондация Национална академична библиотечно-информационна система http://unicat.nalis.bg/?lng=bg (12.10.2018)
4. Directoty of Open Access Scholarly Resources. ROAD. http://road.issn.org/en (23.10.2016)

(Съставил: В. Григорова)