СЕРИИ ОТ КНИГИ ДО 1960 Г.

Сериите са подредени хронологично. Под периода „до 1960 г.“ се има предвид, че поне първата книга от серията е издадена до тази година.
Към някои от книгите е добавена информация къде се съхраняват – частни колекции, библиотеки, като са добавени линкове към съответни библиотечни каталози, и др.
Използвани съкращения: НБКМ – Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, НАБИС – Национална академична библиотечно-информационна система, СУ – Софийски университет, ЦБ-Централна библиотека, БК-Библиотечен каталог.

(1910)–
Университетска библиотека / Софийски университет. – София : Царска придворна печатница

(1921)–
(Автори и издатели) Серафим Николов Мънков, Хр. А. Кръстев, Б. Герганов и Петър Панов Мартулков 

(1925)–
Математическа библиотека : Научна и методична / Уредник Христо Енев. – Плевен : К. Т. Мотавчиев

(1928)–
Библиотека Математика и живот / Уредници Стефан Маринов Балев и Петко Иванов. – Ловеч : Ст. М. Балев

(1928)–
(Автор и издател) Асен Юрданов (=Йорданов) Попов. – София

(1929)–
Библиотека Учебни помагала / Уредник Венцеслав Димитров. – София

(1933)–
Библиотека Държавно средно техническо училище Цар Борис III
След 1945 г. под името Фонд Издаване и субсидиране на учебници при Държавното средно техническо училище

(1933)–
Научно четиво Развитие / Георги К. Николов. – София
Автор на книгите е издателят Георги К. Николов

(1935)–
Библиотека Математически помагала за гимназиите / Уредник на библиотеката и автор на изданията Атанас Радев. – София : Факел

(1938)–
Библиотека Аритметически помагала за прогимназиите / Уредник на библиотеката и автор Атанас Радев. – София : Факел

(1939)–
Пособия по математика / Георги К. Николов. – София
Автор на книгите е издателят Георги К. Николов

(1940)–
Библиотека От живота за живота

(1948)–
Серия Университетска литература / Софийски университет. – София : Наука и изкуство

(1955)-
Природонаучна библиотека. Серия Физика и математика. София: Наука изкуство