ПЕРИОДИКА

ПРЕУСТАНОВЕНИ СПИСАНИЯ

Забележка. Списанията са подредени азбучно, като на първо място са списанията със заглавия на кирилица, а след тях – на латиница. Библиографските данни съответстват на първия издаден брой.

В помощ на учителите по математика / Окръжен народен съвет – Дирекция  Народна просвета – секция Математика. – Сливен : [б. и.], 1979–1979

Графика с компютър / Ред. Зоя Чобанова. – София : Дружество Експерт сервиз, 1992–1993 

Елементарна математика : Месечно списание. – Варна : Печатница Зора, 1914
Излизат 5 броя. Представлява по-скоро учебник във форма на списание.

Елементарна математика. Алфа : Списание за ученици от 6-12 клас, зрелостници и кандидат-студенти. – София : ЕФ ESLA, 1991–1994
ISSN 1310-1951

Елементарна математика. Омега : Списание за учители и студенти – бъдещи учители / Ред. кол. К. Петров. – София : ЕФ ESLA, 1991–1994
ISSN 1310-169X 

Информатика и Математика / МНП, БАН, Проблемна група по образованието. – София : Проблемна група по образованието, 1987–1988 

Математика. Физика. Химия : Новото в теорията и социалната практика / Дружество за разпространение на научни знания Георги Кирков. – София : Дружество за разпространение на научни знания Георги Кирков, 1988–1990
Тримесечно издание 

Математика от 1. до 4. клас : Библиотека за ученика Математически приказки. – Стара Загора : Кота, 1995–1998

Математика и физика : Двумесечно методическо списание / Ред. доц. П. Иванов. – София : М-во на народната просвета, 1958–1975
От 1976 г. се разделя на списанията Физика и Обучението по математика (вж настоящи списания).

Математическа мисъл / Юношеска математическа школа – гр. Русе. – Русе : Юношеска математическа школа, 1963

Математически форум / Ред. Тонко Тонков. – София : Изд. фирма Т. Тонков, 1999–2012.
ISSN 1311-297X

Развитие : Месечно физико-математическо списание за самообразование / Ред. Георги Николов. – София : П-ца Ал. Стоичков, 1935–1943
В периода 1932–1935 г. е издавано под заглавие Младежки физико-математически вестник за самообразование (Вж Вестници)

Списание на Българската академия на науките. Клон природо-математичен / Българска академия на науките. – София : Държавна печатница, 1912–1945.
От 1941 г. е под заглавие Списание на Българската академия на науките и изкуствата. Клон природо-математичен. Списанието излиза като отделна поредица на общоакадемичното Списание на БАН (Продължение на Периодическо списание на БКД, основано 1870 г. виж ел. версия)

Списание на Физико-математическото дружество в София / Ред. Ст. Н. Лафчиев. – София : Физико-математическо дружество, 1904–1993.
От 1945  излиза под заглавие Физико-математическо списание. Не е издавано през 1944, 1951–1957. Други редактори през годините: 1906–1909 Димитър Попов; 1909–1910 Спиридон Ганев; 1910–1943 Стефан Лафчиев; 1945–1947 Любомир Кръстанов; 1948–1950 Аркадий Стоянов; 1958–1991 Любомир Илиев; 1992–1993 Боян Пенков.

Теоретична и приложна механика / Ред. Г. Брадистилов. – София : БАН, 1970–1991.

Физико-математическо списание Вж Списание на Физико-математическото дружество в София

East Journal of Mathematics / Ред. Борислав Боянов (основател), Гено Николов ; Софийски университет Св. Кл. Охридски. – Sofia : TND-Soft, 2006–2011
ISSN 1310-6236

International Journal of Computational&Numerical Analysis and Applications : IJCNAA / Ed. Drumi Bajnov (founder). – Sofia : Academic Publications, 2001–2004
ISSN 1311-6789

Mathematics and Informatics Quarterly : International Journal / Supported by The Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences. – Singapore : Science, Culture&Technology Publishing, 1991–1998

PC Magazine Bulgaria : Независимо издание за персонални компютри / Сага Текнолоджи ООД. – София : Saga Technology, 1994–2015
Издавано по лиценз на американската компания Ziff Davis Media

(Съставил: В. Григорова)

Източници:
1. де визу
2. Електронен каталог COBIB.BG. // Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=2234301883697299 (12.10. 2018)
3. Своден каталог НАБИС. // Фондация Национална академична библиотечно-информационна система http://unicat.nalis.bg/?lng=bg (12.10.2018)
4. Directoty of Open Access Scholarly Resources. ROAD. http://road.issn.org/en (23.10.2016)