Христо Енев (1884)

0033-P-Hr_Enev_BM

Христо Енев е роден на 16 август 1884 г. в с. Ресен, Търновско. Средното си образование получава в гр. Търново. През 1906 г. постъпва студент във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Учител и книжовник

След завършване на висшето си образование е учител в Свищов и Луковит, директор на Плевенската мъжка гимназия (1914-1927 ) и преподавател по математика във Винарското училище в Плевен. Създава в Плевен първата у нас научно-методическа Математическа библиотека.

От есента на 1927 г. е учител във II-ра Софийска мъжка гимназия, а по късно – в Образцовата гимназия. Ръководи кандидат-учители по математика и чете лекции по методика на обучението по математика в Стажантския институт при III-та Софийска мъжка гимназия.

Автор на учебни и методически помагала

  1. Цели абсолютни числа и действията с тях, 1925.
  2. Цели положителни и отрицателни числа и действията с тях, 1925.
  3. Учебник по аритметика за I клас на народните прогимназии, 1932.
  4. Лекции по методика на обучението по математика, 1938.

Съставил: Р. Калтинска

Източници

Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 20.