ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ (1886-1963)

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Л. ЧАКАЛОВ

 

Встъпителната лекция на доц. Любомир Чакалов


През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано през 1904 г. в Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в книга:  Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963”. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с. 

Любомир Чакалов става доцент на 1 октомври 1914 г. в Катедрата по висш анализ.  На 11 октомври 1914 г. прочита встъпителната си лекция на тема Еволюция на понятието число (с. 69-84 в книгата цитирана по-горе).

(Съставил: Р. Калтинска)