ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ (1886-1963)

ДРУГИТЕ ЗА ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ

Яснота и прецизност са забележителните качества на неговата педагогическа и научна дейност. […] Покойният проф. Аркадий Стоянов, който дълго време е бил сътрудник на акад. Чакалов, обичаше често да казва:

 „Когато проф. Чакалов напише нещо, не е възможно да се промени нито една дума в кое и да е изречение, защото без която и да било дума или при нейното заменяне с друга изречението ще се разпадне.” […]

Всестранно е професорското дело на акад. Чакалов. Неговите ученици от всички сегашни поколения математици знаят неговия похват и яснотата на неговата мисъл. […]  Семинарът по математика на акад. Любомир Чакалов  цели 30 г. беше лабораторията, в която без преувеличение се формираха всички днес израстнали математически, пък и от някои близки специалности кадри. […]  

Личните качества обаче на акад. Чакалов събираха като във фокус и импулсираха интересите на младите математици от всичкиматематически области. В семинара се създаваше творческа обстановка, която разпалваше ентусиазма на хора с различни математически интереси.

Акад. Любомир Илиев в [12]

 

Цитираните по-долу публикации за акад. Любомир Чакалов засягат неговата биография, забележителното му научно творчество и преподавателски талант:

 1. Илиев, Любомир. Любомир Чакалов. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с.  95-101.
 2. Кирил Попов и Аркадий Стоянов за Любомир Чакалов.  // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 101-102.
 3. Любомир Чакалов за себе си. // Български математици. – София. : Народна просвета, 1987, с. 102-104.
 4. Илиев, Любомир. Академик Любомир Чакалов – живот и творчество. // Физико-математическо списание. 1963, №6, с. 123-129.
 5. Илиев, Л. 11073e-Akad_LChakalov_L-Iliev_SpringConf-1986 // Математика и математическо образование, 1986, Сборник доклади от 15-та Пролетна конференция на СМБ, с. 83-92 (също в „ Панорама жива в паметта ... и математик на този свят”. – София, 1986, с. 117-128).
 6. Боянов, Борислав. 120 години от рождението на академик Любомир Чакалов. // Математика и математическо образование, 2006, Сборник доклади от 35-та Пролетна конференция на СМБ, с. 7-14.
 7. Чакалов, Владимир. Жизненият път на Любомир Чакалов. // Математика и математическо образование, 2006, Сборник доклади от 35-та Пролетна конференция на СМБ, с. 15-19.
 8. Пенков, Боян. Никола Обрешков (1896-1963). Любомир Чакалов (1886-1963). (По случай трийсет години от смъртта им). // Физико-математическо списание, 1993, №34, с. 196.
 9. Чакалов, Владимир. Теореми за средните стойности у Любомир  Чакалов. // Български математици. – София : Народна просвета,  1987, с. 104-110.
 10. Русев, Петър. Квадрируемите лунички у Чакалов. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с.  111-114. Препечатана във Физико-математическо сп., 1986, Т. 28 (61), Кн. 2, с. 147-150.
 11. Давидов, Любомир, Тонов, Иван. Любомир Чакалов и елементарната математика. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 114-116.
 12. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // 100 г. Математика в Софийския университет „Климент Охридски” ... и математици на този свят. – София, Съюз на математиците в България, 1990. с.12-21.
 13. Илиев, Любомир. Академик Любомир Чакалов – живот и творчество. // Физико-математическо списание, 6 (39), 1963, с. 123-129. 
 14. Гълъбов, Константин. Спомени за математици. // Физико-математическо списание, 2, с. 125-131.
 15. Русев Петър. Академик Любомир Чакалов. По случай 130 години от раждането му. // Списание на БАН, 3, 2016, с. 74-77.
 16. Ганчев, Иван. Любомир Чакалов. // 120 години Факултет по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски. Математиката в България от абака до компютъра. –София, УИ „Св. Климент Охридски”. с. 25-27.
 17. Дочев, К. Върху една задача на Л. Чакалов. // Физико-математическо списание., 1959, №2, с. 168- 175.
 18. Манолов, Сп. Върху няколко задачи на Л. Чакалов. // Физико-математическо списание., 1958, №1, с. 51-59.
 19. Геометри. // За математиката и математиците. - София : Наука и изкуство, 1972, с. 532-534.
 20. Манолов, Спас. Професионализмът на второто поколение български математици. Наука, 1(1993), 15-16.

(Съставил: Р. Калтинска)

начало