Райчо Лазаров (1943)


Райчо Димитров Лазаров е роден на  23.01.1943 г. в гр. Кърджали.
Завършва гимназия Антим I в гр. Златоград през 1961 г.
Следва математика (1961–1963в Математичиския факултет (дн. ФМИ ) на Софийския университет Св. Климент Охридски  и (1963–1966) в Университета във Вроцлав, Полша.
Аспирант (1968–1972) в Московския Държавен Университет Ломоносов и специализант (1967–1968) в Лаборатория Ръдърфорд, Англия.

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. д-р, 1972)
Доктор на математическите науки (дмн, 1982).

Ръководни длъжности

В БАН: зам.-директор (1985–1989) на Център за Паралелни Пресмятания, зам.-директор (1985–1989) на Лаборатория за информационни и Комуникационни Технологии.
В ИМИ при БАН: ръководител (1985–1991) на Лаборатория по Числени Методи.

Основни научни направления

Приложна математика, Числени методи за ЧДУ, Крайни разлики, крайни елементи и крайни обеми, Прекъснат метод на Гальоркин, Методи на декомпозиция и много-нивови методи.

Лекции

СУ Св. Кл. Охридски и ТУ, София:  Диференчни схеми.
СУ Св. Кл. Охридски, Wyoming University (USA) и Texas A&M University (USA): Числени методи.
СУ Св. Кл. Охридски  и Texas A&M University (USA): Теория на метода на крайните елементи.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ), на Американското математическо дружество (AMS) и на SIAM.

Сътрудничество

Участие в следните редакционни колегии:

  • Numerical Methods for Partial Differential Equations, Member of Editorial Board, 1990 –;
  • Journal on Numerical Mathematics (formerly East-West J. Numer. Math.), Member of the Editorial Board, 1992 – ;
  • Advances in Numerical Analysis, Memeber of the Editorial Board, 2010 – ;
  • SIAM Journal on Numerical Analysis, Member of the Editorial Board, 1999–2004;

  • Computational Methods in Applied Mathematics, Editor, 2000–2010;

  • Computational Methods in Applied Mathematics, Member of the Editorial Board, 2011 –;

  • Mathematical Modelling and Geometry, Member of the Editorial Board, 2013 –.

Отличия

Медал Марин Дринов с лента на БАН (2013), Dr. Honoris Causa на Софийския университет (2006), медал на ИМИ при БАН (2008), Pichoridis Distinguished Lectureship, University of Crete, Greece (June 2008), Erasmus Mundus Lecturer, European School for Industrial Math. (ESIM), U. Kaiserslautern (July 2008–June 2011).

Допълнитена информация

За Райчо Лазаров виж повече в:

Raytcho Lazarov Home Page – Math@TAMU – Texas A&M University

Съставил: Р. Калтинска (по данни предоставени от Р. Лазаров)