ФРАНТИШЕК СПЛИТЕК (1855-1943)*

Франтишек Витеслав Сплитек е роден на 24 септември 1855 г. в с. Конец-Хлум, Ичински окръг, Чехия. Починал на 12 юни 1943 г. в София. Учи математика в Пражката политехника.

Учител в България

През 1880 г. е поканен в България и назначен за главен директор на всички училища в Свищов. Oт 1883 до 1888 г. преподава математика, дескриптивна геометрия и геометрично чертане в Българската мъжка гимназия в Солун. През 1888 г. става учител в I-ва Софийска мъжка гимназия.

Οт 1889 до 1892 г. преподава в Априловската гимназия в Габрово, а след това, до 1915 г. – в Пловдивската мъжка гимназия.

Автор на учебници

Учебници на Франтишек Сплитек печатани от издателство Христо Г. Данов: 

  1. Ръководство по геометрично чертане за IV клас, 1895.
  2. Учебник по геометрично чертане, 1896.
  3. Учебник по геометрия II степен за II клас, 1897.

Общественик

По негова инициатива през 1882 г. е основано първото българско учителско дружество Учителска дружба.

____________________

* Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с.16-17 (тук извадки от текста и добавени подзаглавия; съставил Р. Калтинска).