БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (1859)*

 0028a-P-Bl_Dimitrov

Благой Димитров е роден през 1859 г. в с. Емборе, Mакедония.

Учител

Завършва Одеския университет през 1888 г. и дълги години учителства в Coлун (1888-1896), а от 1897 г. преподава математика в I-ва Софийска мъжка гимназия.

Основател на ФМД

Един от основателите ([2]) на Физико-математическото дружество (ФМД) в София и член на първия редакционен комитет на списанието на дружеството ([3]).

Автор на учебници

  1. Теми по математически задачи задавани на зрелостните изпити в България от 1882/83 учебни години до 1900/1901 уч. год. включително. // Математически сборникъ, Изд. книжарницата на Иван х. Николов, 1901, 64 с.
  2. Аналитична геометрия на равнината със задачи и решения. Пловдив, 1904.
  3. Алгебра за VI и VII класове на мъжките и девическите гимназии и класните училища. София, 1908.
  4. Сборник от упражнения и задачи по алгебра за I клас. София, 1910.
  5. Алгебра и сборник за III клас на мъжките и девическите пълни и непълни средни учебни заведения. София, 1911.

и други.

Сборник по алгебра за I клас на гимназиите (1910)

Сборник по алгебра за за II клас на гимназиите (1910)


  1. * Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 17 (тук извадки от текста, с добавени подзаглавия и снимки; съставил: Р. Калтинска).
  2. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му. // Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20.
  3. Николов, Георги. Дейността на физико-математическото дружество в София// Юбилеен сборник, 1939, с. 69-76.
  4. Бучков, Нестор Ат. Математика и математици. Спомени. // Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92.