Николай Хаджииванов (1938-2019)

Николай Георгиев Хаджииванов е роден на 20.04.1938 г. в гр. Сливен. Завършва математика със специализация функционален анализ (1961) във Факултета па математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет. Завършва редовна аспирантура (19671970) и специализира топология (19631964) в Московския държавен университет М. В. Ломоносов.

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1989). Асистент (1961), доцент (1971), професор (1992) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Графи и топология.

Лекции

В Софийския университет: Анализ, Аналитична геометрия, Графи и Теория на размерностите (от 1964).
Във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Анализ (1965-1967, 1970-1976).
Във Висшия педагогически институт, Шумен (дн. Шуменски университет Епископ Константин Прелавски): Анализ (1970-1976).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1970).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски. Том ІІІ, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 969974

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)