БАН – Институт по информационни комуникационни

технологии (ИИКТ)


Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) е  създаден с решение на Общото събрание на БАН от 01.VII.2010 г. като правоприемник на следните три института на БАН:
Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

НАЧАЛОТО – КЦИИТ 

Началото на ИПОИ се слага с основаването на Координационен център по информатика и изчислителна техника (КЦИИТ) през 1985 г. и неговите пет лаборатории:

Акад. Бл. Сендов

Акад. К. Боянов

 • Разпределени изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини;
 • Високопроизводителни системи и алгоритми за паралелна обработка;
 • Външни запомнящи устройства на нови принципи;
 • Лингвистично моделиране;
 • Обработка на сигнали.
  (последните две създадени малко по-късно)
  Първите директори на КЦИИТ са акад. Благовест Сендов (1985-1992) и акад. Кирил Боянов (1993-1996).

ЦЕЛИ. Пред КЦИИТ са поставени следните цели:

 • Координиране на изследванията в областта на компютърните и комуникационните технологии и техните приложения;
 • Установяване на сътрудничество между БАН, българските университети и ведомствените институти;
 • Получените научни резултати да водят до краен продукт за серийно производство.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

За постигане на поставените цели в КЦИИТ постъпват талантливи млади математици, компютърни инженери, физици, информатици, лингвисти, радиоинженери и други специалисти, чиито основни задачи са:

 • Разработване на  съвременни компютърни системи и устройства;
 • Разработване на  методи за тяхното проектиране;
 • Създаване на нови математически методи за решаване на широк клас задачи в различни научни области и за производствената сфера. Методи, които да позволяват разработване на програмни продукти и системи с оптимално използване на разпределени компютърни ресурси.
photo-iikt

Сградата на КЦИИТ, дн. на ИПОИ

ПРОМЯНАТА – ИПОИ 

След 1992г., когато в България навлизат принципите на пазарната икономика, задачите на КЦИИТ се променят. Новите приоритети на БАН изменят структурата на КЦИИТ и през  1996 г. той е преименуван в Централна лаборатория по паралелна обработка на информацията (ЦЛПОИ). От 2003 г. ЦЛПОИ получава нов статут – Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), с директор (2003-2010) акад. Кирил Боянов.  През 2010 г. ИПОИ влиза в състава на  Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ).

ЗА ИИКТ

Повече информация виж в:
1. Христова, Снежана, 40 години Централен Институт по Изчислителна техника.
2. http://www.bas.bg/clpp/bg/about/history.htm
3. http://iict.bas.bg/