НИКОЛА  ЧЕРЧЕЛ ( –1773) *

Никола Черчел е роден в Мецово, Македония (годината неизвестна). Починал през 1773 г.
Учи в Янина и Константинопол. Учител в Тесалия (1740 – 1750). От есента на 1760 г. до неговата кончина е преподавател по математика и физика в Яш.

Съчинения:

  1. Ръкописи по геометрия, тригонометрия, аритметика, логаритми и логаритмични таблици (на гръцки език).
  2. Върху физически експеримент на теорията на гравитацията (на гръцки език). Bibl. Romanie vol II, 1020 BA

* Динов, Йордан. История на математиката в България : Кн. 4 : Биографии (815 – 1915). – Плевен : ЕТ Време – Любомир Духлински, 1999, с. 8 (Съставил: В. Григорова).