Иван Ценов (1883-1967)

Иван Ангелов Ценов е роден на 2 януари 1882 г. в гр. Враца. Почива на 19 септември 1967 г. в гр. София. Завършва Софийската мъжка гимназия през 1903 г.

Следва математика в Белград и Загреб. Завършва математика (1908) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Специализира в Париж при френския механик Пол Апел (1911-1912).

Научни степени и звания

Доцент (1914), извънреден професор (1919), редовен професор (1922) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Дописен член (1924; дн. чл.кореспондент) и действителен член (1928; дн. академик) на БАН.

Ръководни длъжности

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет:
ръководител на Катедрата по аналитична механика (1922-1951) и на Катедрата по обща и приложна математика (1953-1958), декан (1925-1926, 1929-1930).
Председател на Природо-математическия клон на БАН (1944-1947).
Председател на Физико-математическото дружество (1920-1945).

0065a-O-Chakalov_Cenov_Popov_stud

Седнали от ляво надясно: Л. Чакалов, Ив. Ценов, М. Бъчеваров, последен – К. Попов

Основни научни интереси

Аналитична динамика (Уравнения на Ценов), Вариационни принципи на механиката и приложението им върху перкусиите, движението на велосипеда и др. Основоположник на българската механика. Автор на първия учебник по Аналитична механика и сборник решени задачи към него.

0047-O-Visshe_Obr-II_pok-1933

Преподаватели и студенти от ФМФ-СУ, 1933 г. Седнали от ляво надясно: втори – Н. Бонев, пети – Ив. Ценов, следван от Л. Чакалов, К. Попов, Д. Табаков, последен – Г. Брадистилов. На втория ред последен – Бл. Долапчиев, непосредствено зад него Б. Петканчин. На петия ред, последен вдясно – Хр. Караниколов.

Лекции

Аналитична механика, Висша алгебра, Аналитична геометрия, Диференциално и интегрално смятане, Висша математика, Диференциални уравнения, Векторно смятане.

Аналитична механика (1923)

0059c-U-Cenov-V_mat-1926

Висша математика (1926)

0059d-U-Cenov-Sb_An_meh-1929

Сборник по Аналитична механика (1929)

Членство в научни организации

Член на Френското математическо дружество, член на Съюза на научните работници в България.

Отличия

Награди: Лауреат на Димитровска награда I ст. (1951), Народен деятел на науката (1965).
Ордени: Св. Александър IV ст. (1922) и III ст. (1928), За гражданска заслуга (1934), Кирил и Методий  I ст. (1951), Народна република България I ст. (1958, 1959, 1963). 

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с. 653-656 и том ІII, с. 1100-1103.
  2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, 1969, том I , с. 789-792.
  3. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1986, том 6, с. 486.

(Съставил: Р. Калтинска)

Коментар на Стефан Ценов (внук)

начало