НИКИФОР ТЕОДОСИЕВ  (1731-1800)*

Никифор Теодосиев е роден през 1731 г. на остров Керкира в българско семейство, починал през 1800 г. Учи последователно в Корфу, Падуа и Липсна (Линия).

Учител

Учител по философия, физика и математика в родното си място (1762–1764). Преподавател по логика, философия, математика, физика, елементи на механиката и география в Яшката академия, Молдова (края на 1764–1766). Пребивава в гр. Лайпциг, Германия (1767–1774). Връща се и след две години отново заминава за Германия. По-късно се озовава в Херсон и става Астрахански епископ.

Книжовник и автор

Никифор Теодосиев развива плодотворна книжовно-издателска дейност. Като учител съставя записки по аритметика и геометрия, по които преподава. В Лайпциг написва и издава Елементи на физиката в два тома, на гръцки език (1767). Като епископ в продължение на 30 години следи развитието на математиката и методите на нейното преподаване. Натрупаните знания систематизира в капиталния си труд Елементи на математиката в три тома. Този математически курс е сред най-добрите в Европа, защото използва новостите в математиката и преподаването й.

Съчинения:

  1. Σιοιγειων μαθηματικων εμ παλαιων και νεοτεριον, 1-3 Москва 1798, 1798, 1799=
  2. Στοικετα νεωμτριαζ τα ευγλειδια εζ μεν βιβλια των επιπεδων…., гръцки ръкописи. Bibl. Acad. Roumanie, 1909, № 18 (360).

* Динов, Йордан. История на математиката в България : Кн. 4. : Биографии (815-1915). – Плевен, 1999, с. 8 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия; съставили: Р. Калтинска и В. Григорова).