Веселин Петков (1942)

Веселин Михайлов Петков е роден на 29.09.1942 г. в гр. Бургас. Завършва специалност математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1967) и редовна аспирантура в Московския държавен университет М. В. Ломоносов (1969–1972). Специализира в Париж (1974).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1986). Асистент (1967), доцент (1977) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Професор в Института по математика и информатика (ИМИ) (1988).
От 1991 г. – професор в Университета в Бордо, Франция.

Ръководни длъжности

Ръководител на секция Математическа физика в Института по математика и информатика (ИМИ) (1988).

Основни научни направления

Частни диференциални уравнения, Теория на разсейването, Динамични системи и Функционален анализ.

Лекции

В Софийския университет: Частни диференциални уравнения (1980), Анализ (1981-1982), Обикновени диференциални уравнения (от 1981), Особености на диференциални оператори (спецкурс) (1978), Теория на разсейването (спецкурс) (1983-1984), Симплектична геометрия (спецкурс) (от 1985).
В Екол политехник, Париж: Хиперболични уравнения и системи с кратни характеристики (1975).
В Московския държавен университет: Вълнови фронт и разпространение на особеностите на решенията на диференциални уравнения (1975).
В Института по математика при Академията на науките на Германската демократична република (ГДР): Разпространение на особеностите за псевдодиференциални оператори (1977).
В Университета на Болоня, Италия: Параметрикс на гранични задачи в околност на дифрактивни и недифрактивни точки (1979).
В Университета в Бордо и в Университета на Нант, Франция: Теория на разсейване (1982-1983).
Във Федералния университет на Пернамбуко в Ресифе, Бразилия: Теория на разсейването за хиперболични оператори (1985).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1975) и на Американското математическо общество (1980).

Отличия

Почетен гражданин на Поморие от 2012 година.

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 149-152
  2. Vesselin Petkov (on his 65th birthday). // Serdica, 34, 1988, N 1, pp. xv-xxiv

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)