Иван Димовски (1934)

Библиография на трудове на Иван Димовски

Списък на публикации на чл.-кор Иван Димовски

Публикациите в този списък са обособени в раздели с обща номерация ([1] -[203]), дадени от автора:
Научни статии и обзори ([1] -[80])
Ктиги и учебници ([81] -[110])
Научно-популярни статии ([111] -[150])
Преводи на книги от чужд език (английски, руски, немски, френски) на български ([151] -[190])
Преводи от български на английски език ([191] -[192])
Публикации след 2002 г. ([193] -[203])

Добавяме:
[204] Non-classical Convolutions and their Users. Ivan Dimovski H. Fractional Calculus & Applied Mathematics. Volume No. 7, No. 4, 2014, 936-944.
[205] Димовски, Иван. Юбилейни годишнини. // Мат. и мат. образование, 37-ма Пролетна конференция на СМБ, 2008, с. 7-13.