Иван Чобанов (1923–1997)

Иван Георгиев Чобанов е роден на 29.08.1923 г. в гр. София. Починал 1997 година.
Завършва математика (1950) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Научни степени и звания

Асистент (1950), доцент (1965), професор (1971) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Заместник-декан на Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет (1965-1968, 1970-1972). Ръководител на сектор Аналитична механика към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) (1971-1988).

Основни научни направления

Аналитична механика.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Аналитична механика и Висша математика (от 1954).
Във Фармацевтичния факултет на Висшия медицински институт: Висша математика (1954-1960).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1962).

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П–Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 1161-1172.

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)