ПЕТКО ИВАНОВ (1896-1982)

БИБЛИОГРАФИЯ  НА ТРУДОВЕ НА ПЕТКО ИВАНОВ

  1. Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ  „Св. Климент Охридски”, 1988, том II, кн. 2, с. 35..
  2. Кучинов, Й., Ганчев, Ив. Публикации на Петко Иванов. // Български математици. –София. „ ДИ „Народна лросвета”, 1987, с. 143–144.

(Съставил: Р. Калтинска)