Никола Динов (1876-1933)

0031-P-N_Dinov_BM

Никола Ценов Динов е роден във Враца през 1876 г. Почива в София на 21 ноември 1933 г.
Завършва гимназия в София. Учителства в с. Голямо Пещене, Врачанско.
Висше образование получава в Берн, Швейцария, след което преподава математика във Враца, а по-късно – в Образцовата гимназия в София.
През 1933 г. се противопоставя на изключването на група прогресивни ученици, за което е уволнен. Умира същата година.

Източници

Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 19.