Петър Бърнев (1935-2010)

Другите за Петър Бърнев

  1. Ескенази, Аврам, Петър Станчев. 80 години от рождението на професор Петър Бърнев. // Математика и математическо образование : Доклади от 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, 2-6 април 2016. София : СМБ, с. 14-24.
  2. Професор Петър Бърнев учен, преподавател, общественик. // Асоциация “Развитие на информационното общество”, София 2016, 29-34 (ISBN 978-954-8852-58-6).