Димитър Добрев (1932–1983)

Другите за Димитър Добрев

  1. Бърнев, Петър. Димитър Добрев.// Български математици. – София. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев, Народна просвета, 1987. с. 278-281.
  2. Ескенази, Аврам Димитър Минков Добрев (1932-1983).// Делото и приносът на български учени – информатици. – София, Асоциация “Развитие на информационното общество”, Поредица “Информатика и информационно общество”, 2005, с. 15-21.
  3. Бърнев, Петър. Спомени за Димитър Добрев.// Делото и приносът на български учени – информатици. – София, Асоциация “Развитие на информационното общество”, Поредица “Информатика и информационно общество”, 2005, с. 21-24.   
  4. Илиев, Любомир. Димитър Добрев. //ФМС, 1993, № 4, с. 316.
  5. Сендов, Благовест. Десет години без Димитър Добрев. //ФМС, 1993, № 4, с. 314-316.
  6. Ескенази, Аврам, Румяна Киркова. Димитър Минков Добрев (1932-1983). //ФМС, 1993, № 4, с. 311-314.
  7. Спиридонов, Веселин. Спомен за Димитър Добрев. //ФМС, 1993, № 4, с. 317.