Марин Дринов (1838–1906)

 

Марин Стоянов Дринов е роден на 20.X.1838 г. в гр. Панагюрище. Почива на 28.II.1906 г. в София.
Завършва (1861) Духовната семинария в гр. Киев (Украйна)  и Историко-филологическия факултет на Московския университет (1865).

Общественик 

Един от основателите на Българското книжовно дружество (БКД) през 1869 г. в гр. Браила (Румъния), приело името Българска академия на науките (БАН) през 1911 г. Първият председател на БКД в Браила (1869–1878) и в София (1878–1882,1884–1898). Почетен член на БКД (1898).
Виж 150 години БАН.

Историк и филолог

Доцент и професор (1873–1906) по Славяноведение в Харковския университет, Русия.

Съставил: Румян Лазов