ВЕСЕЛИН ГРУЕВ (1838-1868)*

Веселин (Харитон) П. Груев е роден в Копривщица на 28 септември 1838 г., починал на 11 февруари 1868 г.
Начално образование получава в родния си град, а по-късно учи в епархийското училище Свети Кирил и Методий в Пловдив при брат си Йоаким Груев.

0020b-U-Gruev-Malka_aritm-1867

Аритметиката на Йоаким Груев – 1867

 

Учител

От 1858 до 1862 г. учителства в Клисура, а след това, до 1865 г. – в Копривщица. От 1865 г. до края на живота си е учител в София.

Автор

Автор е на учебника Малка аритметика (1867) и на първия български учебник по геометрия Начални познания по геометрия, който излиза през 1867 г.


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г.  // Български математици. – София: ДИ Народна просвета, 1987, с. 14 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил Р. Калтинска).