Александър Гьонов (1922)
Александър Величков Гьонов е роден на 18.10.1922 г. в с. Миланово, Софийски окръг (дн. Софийска област). Завършва математика (1949) в Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира геометрия в Московския държавен университет (1959-1960).

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1953).
Асистент (1953), доцент (1965) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Декан на Математическия факултет (дн. ФМИ) (1966–1968) на Софийския университет. Заместник-ректор на Софийския университет (1968). Ръководител на сектор Математическо образование (1975–1980) и на сектор Геометрия (1980–1986) към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ). Заместник-министър и първи заместник-министър на Министерството на народната просвета (1971–1980).

Основни научни направления

Диференциална геометрия на точкови и праволинейни съвкупности, Риманови многообразия.

Лекции

В Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Аналитична геометрия (1958-1986), Дескриптивна геометрия (1958-1967), Риманова геометрия (1962-1971), Проекционни методи (1962-1970), Диференциална геометрия (1963-1971).
Във Висшия педогогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски Университет Паисий Хилендарски): Аналитична геометрия (1962).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ). Член на Бюрото на Централния комитет на Съюза на българските учители и заместник-председател на съюза (1972–1977).

Отличия

Получава 4 държавни ордени – Кирил и Методий I степен (1963, 1968), Народна република България II ст. (1977) и I ст. (1983) и почетно звание Заслужил деятел на науката (1980).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 659-660.

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)