МОМ XVII – България, 7-15 юли 1975

 

Домакин на седемнадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XVII) е България. Състезанието се провежда на 8 и 9 юли в у-ще Петър Берон, Бургас.

Страни участнички

Участват отборите на 17 страни – Австрия, Англия, България, Виетнам, ГДР (Германска демократична република), Гърция, Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), САЩ, Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници, с изключение на Виетнам – 7 участници. Общ брой – 135.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е Вл. Чуканов, а Л. Карагьозов – педагогически ръководител. Участниците  в отбора са подбрани сред 92 кандидати – първенци в XXIV Национална олимпиада по математика и подборен изпит след двадесет и пет дневен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора:

седнали (отляво на дясно) - Людмил, Красимир, Дамян, Георги. Прави - Дико, Веселин, Костадин, Цанко

седнали (отляво на дясно) – Людмил, Красимир, Дамян, Георги. Прави – Дико, Веселин, Костадин, Цанко

 1. Дамян Бенев – XI клас, Национална математическа гимназия, София
 2. Людмил Александров – XI клас, Национална математическа гимназия, София
 3. Веселин П. Жилков – XI клас, Математическа гимназия, Казанлък
 4. Красимир Пенев – XI клас, Национална математическа гимназия, София
 5. Цанко Д. Дончев – XI клас, Математическа гимназия, Русе
 6. Константин Неделчев – XI клас, Математическа гимназия, Пловдив
 7. Дико М. Суружон – XI клас, Математическа гимназия, Варна
 8. Георги Ив. Георгиев – X клас, Национална математическа гимназия, София

За настроението и личните впечатления на някои от българските участници в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател доц. Ив. Проданов, секретар – Д. Серафимов. По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност на всяка от тях.  За първия ден са подбрани задачи, предложени от Чехословакия, Англия и Холандия, а за втория ден две задачи, предложени от СССР и една от Англия.

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]).

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от България, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури

На тази олимпиада освен I, II и III награда, журито присъжда допълнително и 4 специални награди за най-добре представил се участник за оригинални решения на задачите. Шестима от състезателите набраха по 40 точки – Джонатан Хичкок и Джон Рикарт (Англия), Борис Юсин (СССР), Пол Войта и Пол Хърдег (САЩ), Жан Клод Сикораб (Франция).

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 69 индивидуални награди (73%), разпределени както следва:

I награда – 8 ученици: Англия – 2; САЩ – 3; СССР, Франция и Австрия – по 1

II награда – 25 ученици:

III награда – 36 ученици, набрали от 23 до 30 точки.

Специални награди: В. Жилков (България), Шанц Стивън (САЩ), Арсу Груя и Адриан Пескулеску (Румъния) – за оригинални решения на задачите.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 186 точки (58.12%) от 320 възможни и заема 7-мо място в отборното класиране. Средният брой точки, спечелени от български състезател, е с 6% над средното ниво. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Веселин Жилков – II награда (33 точки)
 2. Дико Суружон – III награда (23 точки)
 3. Георги Георгиев – III награда (25 точки)
 4. Константиин Коручев – III награда (27 точки)
 5. Цанко Дончев – III награда (30 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

Унгария – 258
ГДР – 249
САЩ – 247
СССР – 246
Англия – 239
Австрия – 192
България – 186
Румъния – 180
Франция – 176
Виетнам – 175
Югославия – 163
Чехословакия – 162
Швеция – 160
Полша – 124
Гърция – 95
Монголия – 75
Холандия – 67

Закриване на олимпиадата

XVII-та международна олимпиада по математика е закрита на 15 юли в Дома на съветската наука и култура от зам. министъра на народната просвета доц. Ал. Гьонов. Отчет за резултатите от състезанието прави проф. Бл. Сендов – почетен председател на Международното жури.
Предложено е осемнадесетата международна олимпиада по математика да се проведе през 1976 в Австрия.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П., Д. Серафимов, П. Димитрова. Седемнадесета. Бургас – България. 1975 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 52-58.
 2. Димитрова, П., Д. Серафимов, ХVII международна олимпиада по математика. // Математика, XIV, № 5 (1975), с. 17-20.