Иван Салабашев (1853-1924)

Иван Петров Салабашев е роден на 7.I.1853 в гр.Стара Загора. Починал на 14.VI.1924 в гр. София.
Средно образование получава в Стара Загора и в гр. Табор, Чехия. Завършва висша математика в Политехническия институт в Прага (1876).
Учител по математика (1877-1879) в Болградската гимназия (Бесарабия, Украйна). Работи в областта на държавните финанси.

Научни степени

Избран (1881) за дописен член (дн. чл.-кореспондент) и за действителен член (дн. академик)(1884) на Българското книжовно дружество (дн. Българска академия на науките).

Членство в научни организации

Член-основател и почетен член на Физико-математическото дружество (ФМД) в София (1898).

Ръководни длъжности

Началник на Канцеларията на народното просвещение (1878). Директор на правосъдието (1882-1884). След Съединението – Министър на финансиите (1888-1890, 1892-1894, 1908-1910). Пълномощен министър във Виена (1910-1914).

0038b-O-Salabashev-k_t_Malinov-1908

Кабинетът Ал. Малинов – 1908 г. Вторият от дясно наляво е Ив. Салабашев.

Обществена и политическа дейност

Депутат в Областното събрание на Източна Румелия и член на Постоянния комитет (1878). Член на Върховния съд (1880).  Един от водачите на Либералната партия в Източна Румелия. След Сединението (1885) е активен член на Демократическата партия.

Работи като един от редакторите на в-к Южна България (1883-1885) и на списание Наука (1881-1884), което по-късно става орган на основаното през 1881 г. научно-книжовно дружество. Автор е на книгата Спомени, София, 1943, год. ХХIII, 604 с. (издадена посмъртно).

Библиография

  1. Енциклопедия България. Издателство ва БАН, 1984, том 6, с.15.
  2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство ва БАН, 1969, том 1, с. 626.
  3. Гъров, Коста. Иван Салабашев (7.I.1853). // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 25-29.
  4. Динов, Йордан. Иван Петров Салабашев (7.I.1853-14.VI.1924). // История на математиката в България. Биографии (815-1915). – Плевен : 1999, Кн. 4, с. 16.

(Съставил: Р. Калтинска)