Георги Паскалев (1932–2004)

Георги Паскалев Иванов е роден на 09.07.1932 г. в с. Димитър Ганево, Толбухински окръг (дн. с. Победа, област Добрич). Починал през 2004 г.
Завършва математика (1955) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Научни степени и звания

Асистент (1959) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет и във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски) (1966), доцент (1966), професор (1978) във Висшето народно военно строително училище Ген. Бл. Иванов, София (дн. Висше строително училище Любен Каравелов).

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедра по аналитична механика във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски) (1966-1973) и зам-ректор на същия институт (1970-1972). Ръководител на Катедра по висша математика и физика във Висшето народно военно строително училище Ген. Бл. Иванов, София (дн. Висше строително училище Любен Каравелов ) (от 1983).

Основни научни направления

Диференциални уравнения, Диференциална геометрия, Аналитична механика.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Висша математика (за химици) (1956-1961), Устойчивост на движението (1960-1961).
Във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Диференциално и интегрално смятане, Диференциална геометрия, Аналитична механика, Теория на вероятностите, Висша математика.
Във Висшето народно военно строително училище Ген. Бл. Иванов, София (дн. Висше строително училище Любен Каравелов): Висша математика, Механика.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и на Съюза на научните работници в България (СНРБ).

Отличия

Орден Кирил и Методий II ст. (1982).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски. Том ІІІ, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 81-83

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)