Георги Кирков (1848-1929)

Георги Яковлев Кирков е роден в гр. Плевен (24.IV.1848), починал (14.IV.1929) в гр. София. Чичо на Георги Кирков (Майстора).

Математик, картограф. Завършва Новорусийския университет в гр. Одеса (1876). Специализира графично и печатарско дело в Австрия и Германия (1881-1884).

Учител по физика и математика в гр. Симферопол, Русия (1876-1878).

Научни степени и звания

Избран през 1881 за дописен член (дн. член кореспондент) и през 1884 за действителен член (дн. академик) на Българското книжовно дружество  (дн. Българска академия на науките). Ковчежник на Привременния управителен комитет на дружеството (1882-1884).

Ръководни длъжности

Председател на новооткрития Софийския окръжен съд (1879). Първи директор (1879-1880) на Публичната библиотека (дн. Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий). Главен инспектор в Министерството на народното просвещение (1880). Организатор и директор на Държавната печатница от 1881 до 1887 с прекъсвания, и от 1903 до 1913. Допринася много за изграждането на първата монументална сграда на печатницата. Основател и началник на Картографския институт към министерството на войната (1885-1901).

Членство в научни организации

Един от основателите ([3][4]) на Физико-математическото држество (ФМД) в България.

Обществена дейност

Депутат в Учередителното народно събрание (1879). Дарител на Българска академия на науките. Съветник на П. В. Алабин. Автор на първата биография на Васил Левски.

Отличия

Отличен на международната изложба в Антверпен, Белгия (1884) за изработването на проекта на едни от най-сполучливите банкноти от първата емисия на БНБ (1885). Орден За гражданска заслуга IV ст. (1895).

Библиография на негови трудове

  1. Броителница за първоначални ученици. Пловдив. 1869, 75 с.
  2. Васил Левски (дяконът). Средец. 1882, 16 с.

Библиография

  1. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство ва БАН, 1969, том 1, с. 321.
  2. Енциклопедия България. Издателство ва БАН, 1984, том 3, с. 420.
  3. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му. // Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20.
  4. Николов, Георги. Дейността на физико-математическото дружество в София. // Юбилеен сборник, 1939, с. 69-76.
  5. Ефремов, Ив. Георги Яковлев Кирков. // 90 години Държавна печатница 1881-1971. –София, 1974.
  6. Петков, Петьо. Забравени деятели, с обич към тях. Мат. форум, т. VI, бр. 1, 2004.
  7. Йорданов, В. История на Народната библиотека в София 1879-1929. – София, 1930. Славов, С. Държавната печатница. – Сердика, № 3, 1939.

Съставил: Р. Калтинска