Чавдар Лозанов (1946)

Чавдар Георгиев Лозанов е роден на 19.05.1946 г. в гр. София. Завършва математика (1971) и редовна аспирантура (1974-1977) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Научни степени и звания

Асистент (1972), доцент (1986) в Софийския университет.

Основни научни направления

Крайни геометрии, Основи на геометрията, Мьобиусова геометрия.

Лекции

В Софийския университет: Геометрия (от 1982), Аналитична геометрия (от 1985), Линейна алгебра (от 1985).
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Основи на геометрията (1973-1974).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1977).

Сътрудничество

Главен редактор на списание Математика и информатика (от 1994 г.).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски : Том II, И-О. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1988, с. 493

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)