Емануил Иванов (1857-1925)

Емануил Димитров Иванов е роден на 30 януари 1857 г. в гр. Свищов, починал на 24 юли 1925 г. в гр. Кюстендил. Завършва средно училище в гр. Свищов (1872), математика и физика в Мюнхенската политехника (1879- 1883).

Научни степени и звания

Преподавател (1889), професор по Висш анализ (1890-1910) във Висшето училище (от 1904 г. Софийски университет). Частен хоноруван доцент (1917-1918) по Основи на  висшата математика и редовен професор (1918-1923) по Висша алгебра във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет .

Избран за дописен член (дн. член кореспондент) през 1898 г. и за действителен член (дн. академик) през 1900 г. на Българското книжовно дружество (дн. Българска академия на науките – БАН).

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по висш анализ (1890-1910) във Висшето училище, ректор на  Висшето училище  (1890-1894). Ръководител на Катедрата по Висша алгебра (1918-1923) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Началник на Отделението за държавните училища в Министерството на народното просвещение (1885-1887), главен инспектор в същото министерство (1887-1890).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Основни научни направления

Методика на математиката, Теория на числата. Забележителни са изследванията му върху т. нар. от него тетраниони – хиперкомплексни числа с четири единици.

Лекции

Висш анализ, Диференциално смятане, Диференциални уравнения, Интегрално смятане, Въведение в теорията на комплексните функции, Теория на функциите, Елиптични интеграли и функции, Методични упътвания (елементарна математика).

0069-BZ-Chakalov-Em_Ivanov

Л. Чакалов за тетранионите на Ем. Иванов

 

Членство в научни организации

Един от основателите и пръв председател на Българското Физико-математическото дружество (1898).

Отличия

Ордени Св. Александър  IV ст. (1888), За гражданска заслуга III ст. (1892).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том I, с. 222
  2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, 1969, том 1, с. 239
  3. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1984, том 3, с.18
  4. Русев Петър. Емануил Иванов. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 34-39

(Съставил: Р. Калтинска)