Димитър Димитров (1930–1981)

Димитър Георгиев Димитров е роден на 02.04.1930 г. в с. Орляне, Ловешки окръг (дн. област Ловеч). Починал на 19.01.1981 г.
Завършва математика в Математическия факултет (1952) (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Научни степени и звания

Асистент (1962), доцент (1973) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Декан на Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет в периодите 1973-1976 и 1976-1979. Ръководител на сектор Алгебра към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ).

Основни научни направления

Нули на полиноми и цели функции, Теория на числата.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Линейна алгебра, Висша алгебра, Аналитична геометрия, Теория на числата, Теория на Галоа.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 751-752

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)