Любомир Давидов (1947 – 1998)

Любомир Иванов Давидов е роден на 2 юни 1947 г. в гр. София. Почива през 1998.
Завършва специалност математика – производствен профил във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Неговият дядо по майчина линия проф. Георги Манев е основател на катедрата по Теоретична физика във Физико-математическия факултет (дн. Физически факултет) на Софийския университет, ректор на Софийския университет (1936-1937) и министър на образованието.

Научни степени и звания

Защитава кандидатска дисертация (дн. доктор – 1978) в Молдовската академия на науките. Фулбрайтов стипендиант в Технологичния институт Стивенс в Ню Джърси, САЩ (1993-1994).
Доцент (1986) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на българския отбор на международните олимпиади по математика (1989-1993). Заместник-директор (1997) на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Председател (1992-1993) на Съюза на математиците в България.

Основни научни направления

Aлгебра – структурна теория на асоциативните пръстени и алгебри. Методология на обучението по математика. Автор на научни публикации и книги, свързани с традиционното и модерно образование, с подготовката за олимпиадите по математика.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: линейна алгебра, висша алгебра. Спецкурсове в Софийския университет, Бургаския свободен университет и Нов български университет (София). Гост лектор в Калифорнийския университет (1989).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и негов председател (1992-1993).

София, 1993 г. На трибуната доц. Любомир Давидов. Седнали: доц. Иван Тонов, акад. Благовест Сендов, акад. Любомир Илиев

Сътрудничество

Един от главните организатори на Втората международна конференция на Световната федерация по национални математически състезания (Правец, 1994).
Европейски регионален представител на Световната федерация по национални математически състезания на Осмия световен конгрес по математическо образование IСМЕ’8 (Севиля, 1996). Координатор на Международната математическа олимпиада (Аржентина, 1997).

Съставил: Р- Калтинска

Библиография

    1. Доц. Любомир Давидов (1947 – 1998). // Математика и Информатика, кн. 1, 1998, с. 24-25.
    2. Тонов, Иван. 70 години от рождението на Любомир Давидов (1947–1998). // Математика и математическо образование : Доклади на 46-та пролетна конференция на СМБ. София,  2017, с. 26-28.