Георги Недков (1874)

Георги Недков е роден в Плевен на 7 май 1874 г. Завършва гимназия в родния си град, математика и физика (1894-1898) във Висшето училише (от 1904 г. – Софийски университет) в София.

Учител

Учителства в Плевенската мъжка гимназия, а от 1914 г. – последователно в I-ва  и II-ра Софийски мъжки гимназии.

Автор на учебници

Автор  на учебни помагала по математика:

  1. Гониометрични таблици, 1911.
  2. Тригонометрия за II клас на мъжките и девическите гимназии, 1914.
  3. Сборник от решени задачи по геометрия, 1919.
  4. Учебник по дескриптивна геометрия, 1920

Източници

Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 18 (съставил Р. Калтинска).