МОМ X – СССР, 5-18 юли 1968

1010-1968

Домакин на юбилейната X международна олимпиада по математика (МОМ X) е СССР (Съюз на съветските социалистически републики) – страната инициатор на МОМ. Състезанието се провежда на 10 и 11 юли във Физико-математическото училище към Московския държавен университет, гр. Москва.

Страни участнички

Участват отборите на 12 страни – Англия, България, ГДР (Германска демократична република), Италия, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Швеция и Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници – общо 96.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е доц. Дойчин Дойчинов, декан на математическия факултет в София, педагогически ръководител – Христо Доганов, инспектор по математика в Министерството на народната просвета. Участниците в отбора са подбрани след подборен изпит сред 38 кандидати – първенци на Националната олимпиада по математика Състав на отбора (по азбучен ред):

1010-t-1968

 1. Веселин Стоянов Дренски – XI клас, II средно политехническо училище, Бургас,
 2. Дикран Нишан Дикранян – XI клас, I политехническа гимназия, Русе
 3. Димо Тодоров Димов – IV курс, Техникум по електротехника, Русе
 4. Иван Гинчев Иванов – XI клас, I политехническа гимназия, Русе
 5. Костадин Димитров Крачанов – XI клас, I политехническа гимназия, Казанлък
 6. Неделчо Велев Милев – XI клас, Политехническа гимназия, Пловдив
 7. Николай Драганов Кутев – XI клас, II политехническа гимназия, Велико Търново
 8. Христо Иванов Христов – XI клас, 21 средно политехническо училище, София

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател проф. Алексей Маркушевич (СССР). По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях. На журито са предоставени общо 34 задачи от страните участнички. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Румъния, Чехословакия и България, а за втория състезателен ден – между задачите предложени от Полша, ГДР и Англия.

Резултати

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от СССР, а окончателните оценки се утвърждават от международното жури.

Отборите показват най-добър успех в решението на втората аритметичната задача, на която получават 86% от възможните точки. Следва успехът на задачите по планиметрия — 74% и по стереометрия — 72% от възможните точки. Добър е резултатът и по алгебра, като на трите алгебрични задачи отборите получават средно 64% от възможните точки.

На тази олимпиада освен I, II и III награда, журито присъжда допълнително и 4 специални награди за оригинални решения на някои от задачите.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 64 индивидуални награди – за 66% от участниците, разпределени както следва:

I награда – 22 ученици: ГДР и СССР – по 5; Англия и Унгария – по 3; Полша и Чехословакия – по 2; Румъния и Швеция – по 1.

II награда – 22 ученици: Чехословакия – 4; България, ГДР, Полша и Унгария – по 3; Англия и Швеция – по 2; Румъния и СССР– по 1.

III награда – 20 ученици: Швеция – 5; Югославия – 3; Англия, Полша, Румъния, СССР и Унгария – по 2; България и Италия – по 1.

Специални награди: Международното жури отсъжда четири специални награди за оригинални и прецизни решения на ученици от Англия, Унгария и Югославия. Унгарският ученик Лаело Чирмас набира 40 точки и става първенец на Десетата юбилейна математическа олимпиада.

Международното жури определя една поощрителна награда на монголска ученичка, която показва най-висок успех в техния отбор.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 204 точки (64%) от 320 възможни. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Дикран Дикранян – II награда (37 точки)
 2. Иван Иванов – II награда (35 точки)
 3. Веселин Дренски – II награда (33 точки)
 4. Неделчо Милев – III награда (29 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

ГДР – 304
СССР – 298
Унгария – 291
Англия – 263
Полша – 262
Швеция – 256
Чехословакия – 248
Румъния – 208
България – 204
Югославия – 179
Италия – 132
Монголия – 74

Закриване на олимпиадата

На 18 юли 1968 г. в актовата зала на Московския държавен университет М. В. Ломоносов тържествено е закрита десетата юбилейна международна олимпиада по математика. Проф. А. Маркушевич, председателят на международното жури, връчва лично дипломите, грамотите и материални подаръци на наградените ученици. Приветствия поднасят: акад. П. С. Алeксандров и проф. Б. В. Гнеденко (СССР) и румънският проф. К. Йонеску-Бужор от името на участващите в олимпиадата делегации.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 89-98.
 2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.