Иванка Иванова-Каратопраклиева (1933)

Иванка Йорданова Иванова–Каратопраклиева е родена на 18.11.1933 г. в с. Портиловци, Михайловградски окръг (дн. област Монтана). Завършва (1956) специалност математика, научно производствен профил във Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет Св. Климент Охридски. Специализира (1968-1969) в Московския Държавен Университет.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1972), доктор на математическите на­уки (дмн, 1992). Доцент (1975), професор (2000) в Софийския Университет.

Основни научни направления

Диференциална геометрия.

Лекции

В Софийския Университет: Аналитична геометрия (от 1966), Диференциална геометрия (от 1975), Математически анализ и спецкурсовете Съществуване и единственост на изпъкнали многостени по дадена развивка (1971-1972), Безкрайно малки огъвания на повърхнини (1973-19741980-1981), Глобална диференциална геометрия (1977-1978, 1981-1982), Метрич­ни въпроси на глобалната теория на повърхнините, Теория на огъването (oт 1985), Геометрия на диференцируемите многообразия, Анализ върху многообразия.

Членство в научни организации

Член (от 1966) на Съюза на математиците в България (СМБ) и на Съюза на научните работници в България.

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)


Източници

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, И-О – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 70.
  2. Биография и Библиография  на трудовете, предоставени от Иванка Каратопраклиева.