Димитричка Шопова (1917-2013)

Димитричка Неделчева Шопова e родена на 07.09.1917 г. във Варна. Почива на 30.11.2013 г. в София.
Завършва математика (1940) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира Методика на образованието в Академия на науките СССР, Москва (1966).

Научни степени и звания

Асистент (1953), доцент (1974) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Реален анализ, Методика на математическото образование.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Диференциално и интегрално смятане, Tеория на обучението по математика.
В Медицинската академия – София: Висша математика (1960-1962).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и на Физико-математическото дружество (ФМД).

Отличия

Орден Кирил и Методий I степен (1977). Заслужил деятел на образованието (1984). Медал 40 години социалистическа България (1984).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 1216-1217

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)