ХРИСТО  ВАКЛИДОВ  (1841-1891)*

Христо Дочев Ваклидов е роден през 1841 г. в гр. Казанлък, починал на 17 април 1891 г.  в гр. Стара Загора. Първоначално учи в родния си град, а след това завършва френския колеж в Цариград.
Учи печатарство в Одрин и Цариград.

Преводач и редактор

През 1859 г. излиза първия учебник по алгебра на български език Начални алгебрични уроци от Христо Ваклидов (вж Първите учебници по алгебра).

През 1861 г. Хр. Ваклидов е редактор на Цариградски вестник. През 1862 г. се установява в Браила, където основава акционерното печатарско дружество Гутенберг и издава вестници и списания.
След Освобождението заема различни държавни служби.


*  Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. //  Български математици. –   София:  ДИ Народна просвета,  1987, с. 13 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия).