МОМ IV – Чехословакия, 6-16 юли 1962

1004-1962

Домакин на четвъртата международна олимпиада по математика (МОМ IV) e Чехословакия. Състезанието се провежда на 10 и 11 юли в историческия замък-музей Хлубока, близо до гр. Ческе Будейовице, Чехословакия.

Страни участнички

Участват отборите на 7 страни – България, ГДР (Германска демократична република), Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Чехословакия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници. Общият брой участници е 56.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Алипи Матеев, педагогически ръководител – Стоян Будуров. Осемте участници в отбора са подбрани след подборен изпит сред 26 кандидати – първенци в Националната олимпиада по математика. Така подбраните участници участват в двуседмичен подготвителен курс. Състав на отбора (по азбучен ред):

1004-t-1962

 1. Божидар Борисов Кацаров – XI клас, IX политехническа гимназия, София
 2. Боян Маринов Бонев–XI клас, IX политехническа гимназия, София
 3. Гарабед Адрашес Минасян – IV курс, Техникума по механотехника, Русе
 4. Димитър Захариев Касабов – XI клас, II средно политехническо училище, Русе
 5. Димчо Белчев Димитров – XI клас, III политехническа гимназия, Варна
 6. Милена Младенова Иванова – XI клас, I политехническа гимназия, Враца
 7. Мирослав Светославов Танушев – XI клас, VIII средно политехническо училище, София
 8. Никола Иванов Беделев – XI клас, II политехническа гимназия, Хасково

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател акад. Й. Новак (Чехословакия). То подбира 7 задачи (3 за първия съзтезателен ден и 4 за втория състезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Полша, Унгария и Чехословакия, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от Румъния, България, ГДР и СССР.

Резултати

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 368 (вж условията на задачите и точките им за трудност в [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Чехословакия, а окончателните оценки се утвърждават от международното жури.

Международното жури определя на отличилите се по успех ученици три вида награди (дипломи): първа — за получилите от 46 до 41 точки, втора — от 40 до 34 и трета — от 33 до 29.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 31 индивидуални награди (55.3% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 4 ученици: СССР и Унгария – по 2.

II награда – 12 ученици: Румъния и Унгария – по 3; СССР – 2; България, ГДР, Полша и Чехословакия – по 1.

III награда – 15 ученици: Полша, Румъния и Чехословакия – по 3; България, СССР и Унгария – по 2.

Специални награди: Първенец на IV международна олимпиада е Йосиф Бернщайн от Москва, който единствен получава максималния брой — 46 точки.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Боян Маринов Бонев – II награда (37 точки)
 2. Мирослав Светославов Танушев – III награда (33 точки)
 3. Божидар Борисов Кацаров – III награда (32 точки)

Българският отбор получава общо 196 точки от 368 възможни.

Като награда за полаган системен труд за по-задълбочено усвояване на средношколската математика и за показан успех на IV международна олимпиада Министерството на народната просвета приема без състезателен изпит за студенти по математика в Софийския университет пет наши състезатели: Боян Бонев, Мирослав Танушев, Божидар Кацаров, Никола Беделев и Милена Иванова.

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 368, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

Унгария – 289
СССР – 263
Румъния – 257
Полша и Чехословакия – 212
България – 196
ГДР – 153

Закриване на олимпиадата

На 14 юли 1962 г. в историческия замък-музей Хлубока, близо до гр. Ческе Будейовице, Чехословакия, тържествено е закрита четвъртата международна олимпиада по математика. Акад. Й. Новак обявява резултата и връчва наградите на премираните ученици, а на всички състезатели — свидетелства за участие в олимпиадата.
Предложено е МОМ V през 1963 г. да се проведе в Полша.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 36-44.
 2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.