Мария Златарева (1889-1965)

Мария Николова Златарева е родена в Силистра през 1889 г., починала през 1965 г.
Завършва с отличие математика в Софийския университет през 1914 г.
Учителства е в софийски гимназии и специално в образцовата III-та Софийска мъжка гимназия.

Източници

Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 20.