Христо Г. Данов (1828-1911)*

Христо Г. Данов е роден на 27 август 1828 г. в гр. Клисура. Починал на 11 декември 1911 г. в Пловдив.
Учи в Панагюрище при Сава Панагюреца и в Копривщица при Найден Геров.
След това учителства в Стрелча, Перущица, Пловдив и Клисура.

Книгоиздател 

През 1858 г. основава, отначало в съдружие с Йоаким Груев и И. Трувчев, книжарница и издателство в Пловдив, с което поставя началото на организираното българско книгоиздаване.
Много години преди и след Освобождението (1878) той се занимава с книгоразпространение. 

0018b-L-Hr_Danov

 

Автор на учебници

Автор е на три учебника по аритметика и на много други книги и учебници, някои от които са претърпяли по две и повече издания.
Първият му учебник по аритметика е Кратка числителница от 1859 г.
През 1868 г. излиза учебикът му Теоретическа и практическа числителница, който включва и геометрични знания.

Отличия

След Освобождението (1878) се занимава и с обществена дейност.

През 1900 г. е избран за почетен член на Българското кни­жовно дружество (БКД) – днес Българска академия на науките.

През 1905 г. е провъзгласен за поче­тен член на Физико-математическото дружество (ФМД) в София.

 

* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г.  // Български математици. – София: Народна просвета, 1987,  с. 14 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил Р. Калтинска).