Владислав Шак (1860-1941)

Владислав Шак е роден на 6.VI.1869 в гр. Налжови, Чехия. Починал на 19.VI.1941 в Прага. Завършва гимназия в гр. Плисек, Чехия (1878) и  Пражката политехника (1881).

Работи като учител по математика и физика в Сливенската гимназия (1882-1886) и в Софийската мъжка гимназия (1886-1894).

Във Висшето училище

Преподавател (1891-1894) във Висшето училище (от 1904  – Софийски университет), където чете лекции по сферическа тригонометрия, алгебрически анализ, аналитическа геометрия и алгебра.

Членство в научни и обществени организации

Член-основател ([2]) на Българското физико-математическото дружество (ФМД), дългогодишен председател на дружеството Чех в София, член на настоятелството на Славянска беседа и Славянско благотворително дружество.

Публицист, автор и преводач

Развива богата дейност като преводач, журналист и публицист. Сътрудничи на редица чешки издания у нас, в които пише политически статии, преводи, критики.

Превежда на български език гимназиалния учебник Дискриптивна геометрия, превежда на чешки Опълченците на Шипка, Казаларската царица и др. на Ив. вазов, стихотворения на К. Величков, Ел.  Багряна и П. Славейков, които отпечатва в сп. Славянски преглед.

Автор е на българо-чешки и чешко-български речник, на българска граматика на чешки език, на Българското възстание през 1876 г., на сборника Под Витоша (сборник сонети) и други.

Отличия

Орден Гражданска заслуга II ст., почетен гражданин на Сливен, почетен представител на българското Министерство на външните работи и български генерален консул в Прага (1920-1932).

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с. 674.
  2. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му. // Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20
  3. Ганчев, Иван. Математиката в България от абака до компютъра. // 120 години факултет по математика и информатика при СУ „Кл. Охридски“ – София: УИ. „Св. Климент Охридски”, 1988, с. 19.
  4. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // 100 г. Математика в Софийския университет „Климент Охридски” … и математик на този свят. София, Съюз на математиците в България, 1990, с. 9.
  5. Юбилеен сборник на гимназия „Добри Чинтулов” – 1934. Сливен.