Благовест Сендов (1932-2020)

Встъпителната лекция на доц. Благовест Сендов

 

Встъпителната лекция на доц. Благовест Сендов


През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (от 1904 г. – Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в отделна книга:
Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Благовест Сендов става доцент през 1963 г. На 13  май 1963 г. прочита всъпителната си лекция  Математика и изчислителна нехника  (с. 257-268  в книгата цитирана по-горе).

Съставил: Р. Калтинска