Благовест Сендов (1932-2020)

Библиография на трудове на Благовест Сендов

  1. Библиография. // Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 497-507
  2. Сендов, Благовест. Библиография. // Алгоритъм на живота. –  София : Захари Стоянов, 2001, с. 233-248
  3. Bibliography. //Approximation theory: A volume dedicated to Blagovest Sendov. Editor B. Boyanov. DARBA, Sofia, 2002, ix-xviii

Съставил: Р. Калтинска