Константин Петров (1933-1998)

Константин Петров Петков (с кръщелно име Костадин) е роден на 2 юни 1933 г. в София, но е израснал в с. Голяма Желязна, Троянско. Почива на 18 юли 1998 г.
Завършва гимназия в Троян през 1952 г. Следва математика в Софийския държавен университет (1952-1956). След завършването си е назначен за учител по математика в с. Врабево, Троянско.

Научни степени и звания

Асистент (1961) и доцент (1986) към Катедрата по методика на обучението по математика в Математическия Факултет (дн. Факултет по математика и информатика – ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Геометрия, Методика на обучението по математика, Теория на графите.
Автор на Ръководство за решаване на задачи по математика в 2 тома. Съкратено издание на част първа на това ръководство излиза в Москва под заглавие Сборник задачи по алгебре(1984).
Списък на неговите трудове е даден в статията на чл. кор Иван Димовски, цитирана по-долу в Библиография.

Лекции

В Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград: Методика на обучението по математика.

Сътрудничество

Член и по-късно зам-главен редактор (в продължение на 20 години) на списание Математика и физика (дн. Обучението по математика).

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

Димовски, Иван. Доцент Константин Петров (1933-1998). // Математика и информатика, кн. 4, 1998, с. 23-24.