НЕОФИТ БОЗВЕЛИ (ок. 1785-1848)*

0011-P-N_Bozveli

Неофит Бозвели е роден около 1785 г. в гр. Котел, починал през 1848 г. в Света гора.

Предполага се, че е ученик на Софроний Врачански. Приема монашество в Хилендарския  манастир, където продължава да учи. Възприел идеите на Паисий Хилендарски, Бозвели започва просветна и патриотична  дейност като свещеник и учител в гр. Свищов през 1814 г.

Освен на Славянобългарское детеводство за малките деца, той е автор и на стихотворения, диалози и др., в които описва робството на българския народ и го зове за борба.

Целия си живот посвещава на борбата срещу гръцкото духовен­ство и на създаването на български училища. За тази му дейност e заточен в Света гора, където умира през 1848 г.


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. // Български математици. – София: ДИ Народна просвета, 1987, с. 9 (тук извадка от текста; съставил Р. Калтинска).