ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ  (1917-1983)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ

    1. Библиография. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. УИ Св. Климент Охридски, 2000, том 3, П-Я, с. 765-767
    2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, 1969, с. 693-694