Благовест Сендов (1932-2020)

Другите за Благовест Сендов

  1. Боянов, Борислав. Акад. Бл. Сендов на 70 г. // Математика и информатика, 19, 2002, № 2, с. 39-43
  2. Попиванов, Петър. Акад. Бл. Сендов на 70 г. // Списание на БАН, 115, 2002, № 2, с. 59-64.
  3. Попиванов, Петър. Акад. Бл. Сендов на 80 г. // Списание на БАН, 125, 2012, № 2, с. 69-71.
  4. Кендеров, Петър. Академик Благовест Сендов – реформатор на  образованието в България. // Математика и математическо образование : Доклади на 41-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 9-12 април, 2012 : София : СМБ,  2012, с. 7-12.
  5. Андреев, Андрей. Академик Благовест Сендов и българският принос в Теорията на апроксимациите. // Математика и математическо образование : Доклади на 41-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 9-12 април, 2012 : София : СМБ, 2012, с. 12-16.
  6. Димова, Стефка. Академик Благовест Сендов и изчислителната математика в България. // Математика и математическо образование : Доклади на 41-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 9-12 април, 2012 : София : СМБ, 2012, с. 16-19
  7. Марков, Светослав. Академик Благовест Сендов – пионер в математическото моделиране в България: приноси в биоматематиката и интервалния анализ. // Математика и математическо образование: Доклади на 41-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 9-12 април, 2012 : София : СМБ, 2012, с. 19-22.
  8. Боянов, Кирил. Академик Благовест Сендов – юбиляр.  // Списание на БАН, 125, 2012, № 2, с. 71-73.

Съставил: Р. Калтинска