НЕСТОР МАРКОВ (1836-1916)*


Нестор Коларов Марков е роден през 1836 г. в с. Иробас (Криво поле), Хасковско,  починал на 11 декември 1916 г. в гр. София. Основно образование получава в родното си село.

Учител и администратор

Учителства в Иробас, Харманли, Плевен, Русе и Габрово.


След Освобождението е секретар на Окръжния съвет в Хасково, префект в Стара Загора, окръжен управител в Търново, Русе, Пловдив и Варна.
След 1887 г. отново става учител в София и Русе.

Автор

Автор е и на първия български сборник от задачи по аритметика Сборник аритметически задатъци, издаден през 1869 г.

Според Нестор Марков обучението по математика е призвано да развива у децата способността да разсъждават, а това може да се постигне главно чрез решаване на подходящи задачи.

Библиография

  1. *) Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 14 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил Р. Калтинска).
  2. Кирилова, Мария. Щрихи от две епохи. Нестор Марков – писма и статии. //Изд. Стилует, София, 2018,210 с.