Веселин Петков (1942)

Веселин Михайлов Петков е роден на 29.09.1942 г. в гр. Бургас. Завършва специалност математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1967) и редовна аспирантура в Московския държавен университет М. В. Ломоносов (1969–1972). Специализира в Париж (1974).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1986).
Асистент (1967), доцент (1977) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Професор (1988) в Института по математика и информатика (ИМИ).
От 1991 г. е професор в Университета в Бордо, Франция.

Ръководни длъжности

Ръководител (1988) на секция Математическа физика в Института по математика и информатика (ИМИ).

Основни научни направления

Частни диференциални уравнения, Теория на разсейването, Динамични системи, Функционален анализ.

Лекции

  • В Софийския университет: Частни диференциални уравнения (1980), Анализ (1981-1982), Обикновени диференциални уравнения (1981), Особености на диференциални оператори (спецкурс, 1978), Теория на разсейването (спецкурс, 1983-1984), Симплектична геометрия (спецкурс, 1985)
  • В Екол политехник, Париж: Хиперболични уравнения и системи с кратни характеристики (1975)
  • В Московския държавен университет: Вълнови фронт и разпространение на особеностите на решенията на диференциални уравнения (1975)
  • В Института по математика при Академията на науките на Германската демократична република (ГДР): Разпространение на особеностите за псевдодиференциални оператори (1977).
  • В Университета на Болоня, Италия: Параметрикс на гранични задачи в околност на дифрактивни и недифрактивни точки (1979).
  • В Университета в Бордо и в Университета на Нант, Франция: Теория на разсейването (1982-1983).
  • Във Федералния университет на Пернамбуко в Ресифе, Бразилия: Теория на разсейването за хиперболични оператори (от 1985).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) от 1975 г.
Член на Американското математическо общество (AMS) от 1980 г.

Отличия

Почетен гражданин на град Поморие от 2012 година.

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 149-152
  2. Vesselin Petkov (on his 65th birthday). // Serdica, 34, 1988, N 1, pp. xv-xxiv
  3. CURRICULUM VITAE DE VESSELIN PETKOV (предоставено от Веселин Петков)

Съставил: БИМИ; ред. Р. Калтинска)