МОМ XI – Румъния, 5-20 юли 1969

1011-1969

Домакин на Eдинадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XI) е Румъния – страната инициатор на МОМ. Състезанието се провежда на 10 и 11 юли в сградата на училище Николае Балческу, Букурещ.

Страни участнички

Участват отборите на 14 страни – Англия, България, Белгия, ГДР (Германска демократична република), Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически република), Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция и Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници – общо 112.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е доц. Кирил Дочев, педагогически ръководител – Димо Серафимов. Участниците в отбора са подбрани сред  35 кандидати – първенци в XVIII Национална олимпиада по математика и подборен изпит след едномесечен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора:

1011-t-1969

 1. Олег Кръстев Мушкаров – XI клас, Политехническа гимназия, Благоевград
 2. Владимир Тодоров Тодоров – XI клас, II гимназия, Велико Търново
 3. Георги Стефанов Попов – XI клас, II гимназия, Русе
 4. Христо Николов Лесов – XI клас, I гимназия, Казанлък
 5. Степан Агоп Терзиян – X клас, I гимназия, Русе
 6. Виржиния Стойнева Христова – X клас, I гимназия, Русе
 7. Донка Желева Пашкулева – X клас, Политехническа гимназия, Чирпан
 8. Веско Тодоров Спасов – XI клас, III гимназия, Плевен

В подготовката на учениците за олимпиадата участваха също Милко Петков, Владимир Чуканов, Веселин Петков, Михаил Гаврилов, Иван Димовски, Иван Ганчев, Владимир Георгиев и Атанас Гушев. За настроението и личните впечатления на някои от българските участници в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател акад. Гр. Мойсил (Румъния). По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност на всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от ГДР, Унгария и Полша, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от Холандия, Монголия и СССР.

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]). Избраните задачи са с доста повишена трудност – те са  от области на математиката, за които в училищния курс са отделени малък брой часове.

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на отборите с помощта на координатори от Румъния.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 44 индивидуални награди (за 39% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 3 ученици: Англия, СССР, Унгария – по 1.

II награда – 20 ученици: Унгария, ГДР, Румъния – по 4; СССР – 3; Югославия – 2; Англия, Полша и Франция – по 1.

III награда – 21 ученици: ГДР – 4; България, СССР, Чехословакия – по 3; Унгария, Румъния, Югославия – по 2; Англия, Монголия – по 1.

Специални награди: За оригинални решения – СССР, Англия – по 2; Унгария, ГДР, Чехословакия, Полша, Швеция – по 1.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 189 точки от 320 възможни. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Христо Николов Лесов – III награда (28 точки)
 2. Олег Кръстев Мушкаров – III награда (28 точки)
 3. Виржиния Стойнева Христова – III награда (25 точки)

Българският отбор (отляво на дясно): Христо, Донка, Владимир, Георги, Олег, Виржиния, Веско, Степан, Димо Серафимов – ръководител

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

Унгария – 247
ГДР – 240
СССР – 231
Румъния – 219
Англия – 193
България –189
Югославия – 181
Чехословакия – 170
Монголия – 120
Полша – 119
Франция – 119
Швеция – 104
Белгия – 57
Холандия – 51

Закриване на олимпиадата

На 19 юли 1969 г. в актовата зала на училище Николае Балческу под председателството на акад. Мойсил тържествено е закрита единадесетата МОМ. В присъствието на представители на румънското радио и телевизия са раздадени дипломите на премираните състезатели.

Ръководителят на унгарската делегация Ендре Ходи предлага дванадесетата МОМ да се състои в Будапеща през 1970 година.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П., Д. Серафимов, П. Димитрова. Единадесета. Букурещ – Румъния. 1969 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 7-12.
 2. Серафимов, Димо. Международна олимпиада по математика. // Математика, VIII, № 5 (1969), с. 23-26.